Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Auzoux (2)


mesec si je bilo mogoče pri gospodu    Auzouxu    izposoditi tako lutko in naslednji
T. L.    Auzoux   , anatom, izumitelj, potrpežljiv izdelovalec