Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aurobindov (10)


ga je vodila še celih dvajset let po    Aurobindovi    smrti leta 1950.
   Aurobindov    ideal ni le osvoboditev duhovnega elementa
   Aurobindov    človek naj bi živel tu, na zemlji,
slutil na skupni meditaciji pod večer ob    Aurobindovem    grobu.
Poleg branja    Aurobindovih    del v številnih ašramovih gostiščih
Daleč največji projekt v duhu    Aurobindove    misije pa je Auroville, mesto prihodnosti,
Tu naj bi se    Aurobindove    vizije prenesle v prakso.
je, nimajo raison d'etre, je dejala    Aurobindova    desna roka.
triindevetdesetem letu starosti umrla    Aurobindova    življenjska prijateljica, ali kot so
kasneje je hladna vojna med častilci    Aurobindovega    ideala izbruhnila v odkrito nasilje