Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Augustin (3)


javno knjižnico in jima poslal pisma    Augustina    Thierryja in dve knjigi gospoda Genouda.*
Pisma o zgodovini Francije (1827) zgodovinarja    Augustina    Thierryja (1795‐1856) in deli katoliškega
pomiloval, kajti najprej je prebral    Augustina    Thierryja.