Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Augsburg (5)


Na državnem zboru v    Augsburgu    leta 1530 še enkrat zahteva izvršbo
izvršbo edikta iz Wormsa. Luthra v    Augsburgu    ni, saj se kot krivoverec in izobčenec
Po    Augsburgu    kaže na versko vojno.
Dve leti po    Augsburgu    je izvršitev edikta iz Wormsa znova
kasneje, leta 1555, novi državni zbor pri    Augsburgu    za zmerom potrdi delitev nemškega krščanstva.