Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aubignac (1)


Proučila sta jih v    Aubignacovi    Gledališki praksi in nekaj drugih manj