Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aubertov (1)


Zadnjič, ko so iz Lisieuxa prišli    Aubertovi    in Lormeaujevi in ko so si nalašč za