Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aubain (4)


Drugi je bil oče    Aubain   , kramar in prevoznik po vaseh, na sebi
naj bi pomenilo, da se strinja, oče    Aubain    pa je odvrnil:
»Mir, mir!«, medtem ko je oče    Aubain    stal na kupu kamenja kakšne tri korake
Nicolas‐Juste    Aubain   , ročni delavec, se je bal zameriti