Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Atropos (3)


prevezami okoli glave; Lahesis, Kloto in    Atropos   , ter pojejo pesem, uglašeno na petje
preteklosti, Kloto o zdajšnjosti in    Atropos    o prihodnosti.
vretena in pospeši zunanje kroženje,    Atropos    dela isto z levico v notranjščini,