Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Atlantik (7)


zemeljske planjave, Oceanijo širjave    Atlantika    in Pacifika, Eastazijo pa plodovitost
travo po ravninah, kjer je bil pozneje    Atlantik   ; paleoterij, pol konj in pol tapir,
Voda se zlije v    Atlantik   .
Med tistimi, ki onstran    Atlantika    prav nestrpno pričakujejo športno leto
po vsej Evropi, v ZDA od Pacifika do    Atlantika   , v Južni Ameriki, Koreji, na Japonskem,
Avstralije ter Nove Zelandije, ZDA od    Atlantika    do Pacifika in Južne Amerike, vso Evropo
povojna leta prihajal z druge strani    Atlantika   .