Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Atenska šola (2)


Platonu in Aristotelu na Rafaelovi    Atenski šoli   !
tako, kakor stojita pri Rafaelu, v    Atenski šoli   ?