Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Atanatos (1)


»...Iskirosu,    Atanatosu   , Adonaju, Sadaju, Eloju, Mesiju« -