Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Asimetrija v času (1)


tako na primer Paul Horwich [1987:    Asimetrije v času   ] misli, da je čas načelno ravno tako