Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aserjev (2)


tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz    Aserjevega    rodu in že zelo v letih.
rodu dvanajst tisoč, iz    Aserjevega    rodu dvanajst tisoč, iz Néftalijevega