Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Asínkrit (1)


Pozdravite    Asínkrita   , Flégona, Hêrmesa, Patrobája, Hermája