Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Artoiški (2)


Prvi razglas grofa    Artoiškega    se je začenjal takole:
Grof    Artoiški   , poznejši kralj Karel X., je bil oče