Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arthur (5)


pripravil mednarodni posrednik sir    Arthur    Watts.
Sir    Arthur    Watts prilagaja rešitve državi z močnimi
BRUSELJ, 8. junija - Sir    Arthur    Watts pričakuje pisne odgovore petih
nekdanje Jugoslavije in memorandum sira    Arthurja    Wattsa, je sprejel sklep, da je ta
prostora‐časa dopolnila Howard Robertson in    Arthur    Walker, zato danes govorimo o ”FRW‐modelih“