Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Artémidin (1)


Demétrij je izdeloval srebrne odlitke    Artémidinega    templja in s tem omogočal rokodelcem