Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arpahšádov (1)


Eber Šélahov, Šélah Kenánov, Kenán    Arpahšádov   , Arpahšád Semov, Sem Nóetov, Nóe Lámehov,