Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arpahšád (1)


Šélahov, Šélah Kenánov, Kenán Arpahšádov,    Arpahšád    Semov, Sem Nóetov, Nóe Lámehov, Lámeh