Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aron (3)


Govorili so    Aronu   : ‘
prisvaja sam, ampak ga kliče Bog, kakor    Arona   .
Melkízedek, zakaj se ne bi imenoval po    Aronu   ?