Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Armenijev (1)


namreč hočem zgodbo vrlega junaka Era,    Armenijevega    sina, po rodu Pamfilca.