Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Armando (5)


Kaplan Don    Armando    Caracalla pa je celo izjavil, da si
je za velikonoč oče siromakov, Don    Armando    Caracalla, obiskal Hišo št. 14, da
   Armando    je prišel, obstal kar sredi sobe, ker
Don    Armando    je tak kakor vsi moški; sredi sobe
Piše se ta človek, če se ne motim Don    Armando    Caracalla.