Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Armand (1)


dvakrat so poklicali k njej očeta Dona    Armanda    Caracallo; in don