Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arja vas (1)


mogoče peljati po odseku avtoceste    Arja vas   -Vransko (20,9 kilometra).