Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aristotelov (36)


si morda prebral odlomek o času iz    Aristotelove    Fizike, ki sem ti ga priporočil?
bom moral pač sam povedati kaj več o    Aristotelovi    filozofiji časa, ki je temeljna za
Seveda pa ne smeva pozabiti na    Aristotelovega    učitelja, božanskega Platona!
Z    Aristotelovimi    mislimi o času začenjam tudi svojo
ampak za zdaj, ko govoriva o    Aristotelovi    Fiziki, se rajši omejiva na naravo,
tiskarskih izdelkov, saj je na primer    Aristotelova    Metafizika po vsebini stara že več
Gibanje (kínesis) je osrednji pojem    Aristotelove    Fizike; v njej je pojmovano širše
pričakovali, prej v razpravi O duši;    Aristotelovo    pojmovanje časa je vsekakor precej
In za    Aristotelov    pojem časa je odločilno zunanje,
Torej je bistvo    Aristotelove    definicije časa v tem, da je čas mera
Da, slavna    Aristotelova    definicija časa, ki pravzaprav velja
Poleg tega je treba dodati    Aristotelovi    definiciji časa kot števila gibanja
bi bilo v skladu s celotno zasnovo    Aristotelove    (meta)fizike, v kateri ravno najvišje
Mojster, kaj pa v    Aristotelovi    definiciji časa kot števila gibanja
   Aristotelova    pripomba se nanaša predvsem na platonike,
teorije časa“ se sicer sklicujejo na    Aristotelovo    definicijo časa, v kateri nastopa odnos
Mojster, kako sta povezana Einsteinovo in    Aristotelovo    pojmovanje časa?
pojmovanje časa se v osnovi ujema z    Aristotelovo    definicijo, da je čas ”število gibanja“
sodobnega pojmovanja fizikalnega časa pa je    Aristotelov    nauk, da je čas opredeljen z gibanjem
je umetnost stavbarstva navezoval na    Aristotelovo    Politiko, slavni arhitekt in polihistor
To nekoliko spominja na    Aristotelovega    ”negibnega gibalca“, kajne?
Morda, ampak le spominja, kajti    Aristotelov    negibni gibalec je en sam, njegovo
Domnevam, da je bila v    Aristotelovem    in Ptolemejevem geocentričnem kozmosu
za nebesne višave dokončno zavrnjena    Aristotelova    teorija ”naravnih mest“, po kateri
Ko se spominjam    Aristotelovega   , predvsem pa Newtonovega in Leibnizevega
prelomu vekov resno spoprijel s starim    Aristotelovim    vprašanjem o odnosu med časom in dušo.
Poleg četrte knjige    Aristotelove    Fizike velja enajsta knjiga Avguštinovih
Avguštin nasprotuje    Aristotelovemu    ”zunanjemu“ času kot ”številu gibanja“
neprimerno resničnejša filozofija časa od    Aristotelovega    nauka o ”številu gibanja“ in Newtonovih
Avguštinove teorije v primerjavi z    Aristotelovo    tiči v vprašanju, kako naj ta notranji,
vladala (tako na nebu kot na zemlji)    Aristotelova    in Ptolemejeva predstava sklenjenega,
”nebesnega oboka“; kajti če sprejmemo    Aristotelovo    teorijo o končnosti vesolja, onstran
- še posebej zato, ker je bil stari    Aristotelov    dokaz končnosti kozmosa na videz tako
Kako gre    Aristotelov    dokaz končnosti kozmosa?
v obdobju sholastike prevzelo mnoge    Aristotelove    ideje (nekatere si je tudi prikrojilo)
filozofije, in ne samo njegove, tudi    Aristotelove   , Leibnizeve, Kantove...