Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aristonimov (1)


Harmantida iz Paianije in Kleitofonta,    Aristonimovega    sina.