Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aristid (1)


v temi«; nevoščljivec, ki je izgnal    Aristida   ; Aleksandrovo zaupanje v zdravnika.