Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aristárh (5)


s sabo so vlekli Makedonca Gaja in    Aristárha   , ki sta Pavla spremljala na njegovi
so ga Sópater, Pirov sin iz Beróje,    Aristárh    in Sekúndus iz Tesaloníke, Gaj iz Derbe,
Azije, in odpluli; spremljal nas je    Aristárh   , Makedonec iz Tesaloníke.
Pozdravlja vas moj sojetnik    Aristárh   , poleg njega Bárnabov bratranec Marko;
sojetnik v Kristusu Jezusu, pa še Marko,    Aristárh   , Demá, Luka, moji sodelavci.