Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aries (1)


Inn, 40. Janis Joplin, 44. srečka, 47.    Aries   , 48. kij, 49. Aznavour, 51. Maks, 52.