Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arhitekturna perspektiva (1)


nastalo ob koncu 15. stoletja z naslovom    Arhitekturna perspektiva   , verjetno dodanim pozneje.