Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arhiloh (1)


njo pa imeti skrito lisico modrega    Arhiloha   , prekanjeno zvitorepko.