Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arhar (2)


besedah guvernerja BS dr. Franceta    Arharja    edina pot, ki vodi v EU.
Polonci Dobrajc in Francetu    Arharju   , ki sta se na predlog anketirancev