Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Argentina (5)


ki se je izgubila nekje na ravninah    Argentine   , so se povrnili k tistemu slogu življenja,
bila iz Slovenije, preostali pa iz    Argentine    (24), Avstralije (75), Avstrije (113),
Okrogličar pa bo šel v    Argentino   .
»Ne, ne grem v    Argentino   !
Piše, da se ga morda spomnim še iz    Argentine   .