Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Ares (1)


Hefaist pri podobnem dejanju zasači    Aresa    in Afrodito.«