Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arabija (2)


mano, temveč sem se nemudoma odpravil v    Arabijo   , potlej pa sem se vrnil v Damask.
je prispodoba Sínajske gore, ki je v    Arabiji   : ta se sklada s sedanjim Jeruzalemom,