Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Arški (1)


več Filipov Avgustov, množico Ivan    Arških   , pa še precej markiz de Pompadour in