Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Appert (2)


In kot gospod    Appert    sta si čestitala, ker sta ‘ustavila
Nicolas    Appert    (1749‐1841) je izumil postopek za konserviranje