Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apolonov (1)


nasprotju z nami, da se je dal Asklepij,    Apolonov    sin, za denar omečiti, da je ozdravil