Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apolónija (1)


Potovala sta skozi Amfípolo in    Apolónijo    ter prispela v Tesaloníko, kjer so