Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apolíon (1)


hebrejsko mu je ime Abadon, po grško pa    Apolíon   .