Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apicijev (1)


odkril zakone težnosti, in nečisto    Apicijevo    naslado pri žretju merjaščeve glave!«