Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apennini (1)


ustavil v Bologni in se čez uro zaril v    Apennine   , kjer ga je zajela noč.