Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apel (3)


In članek končava z    apelom    na občinsko upravo in higijenski zavod,
temeljito spoznati, kakor lahko spoznamo    Apela    iz kipov, ki jih je oblikoval; kajti
svoji nečimrnosti ne ozirajo na noben    apel   , ki je bil izrečen tako s strani stroke