Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apólov (2)


»Jaz sem Pavlov, jaz    Apólov   , jaz Kéfov, jaz pa Kristusov.«
»Jaz sem    Apólov