Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Apíja (1)


ljubemu sodelavcu Filémonu, sestri    Apíji   , najinemu sobojevniku Arhípu ter skupnosti,