Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Antropično kozmološko načelo (2)


avtorja obsežne monografije z naslovom    Antropično kozmološko načelo    (The Anthropic Cosmological Principle,
in Tipler v že omenjeni monografiji    Antropično kozmološko načelo    pravita, da je možno razumeti Carterjevo