Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Anton (25)


pomožni škof Jožef Kvas in stiški opat    Anton    Nadrah ter 75 duhovnikov.
da bo postopek beatifikacije škofa    Antona    Martina Slomška kmalu sklenjen.
odstopu pozval tudi ministra za promet    Antona    Bergauerja.
podpredsednik Lojze Peterle (SKD), člani pa    Anton    Anderlič, Darja Lavtižar Bebler, Igor
Borut Pahor, dr. Ciril Ribičič (ZLSD),    Anton    Delak (DeSUS), Zmago Jelinčič (SNS)
   Anton    Kožar novi direktor Kapitalskega sklada
LJUBLJANA, 10. junija -    Anton    Kožar, dosedanji namestnik direktorja
Lapanja, Franc Hvala, Andrej Klemenčič in    Anton    Vogrič.
mi je bil posodil slovensko slovnico    Antona    Janežiča.
Franz    Anton    Mesmer (1734‐1815), zdravnik, utemeljitelj
heksametrih, ki jih je v slovenščino prepesnil    Anton    Sovre, že poldrugo tisočletje pred
   Anton    Sovre / Kajetan Gantar, Mohorjeva družba,
   Anton    Sovre, Slovenska matica, Ljubljana,
MAG.    ANTON    ROP: Najlepša hvala.
MAG.    ANTON    ROP: Hvala za dodatno vprašanje.
MAG.    ANTON    ROP: Dobro.
MAG.    ANTON    ROP: Znan mi je ta intervju.
MAG.    ANTON    ROP: Najlepša hvala za vprašanje.
MAG.    ANTON    ROP: Poglejte, izvajanje zakona ni
Zato smo se poslanski kolegi, gospod    Anton    Anderlič, Janez Podobnik in jaz, pripravili
V imenu predlagateljev kolegov    Antona    Anderliča in Janeza Podobnika in sebe,
Liberalne demokracije Slovenije, ki ga bo predstavil gospod    Anton    Anderlič.
   ANTON    ANDERLIČ: V poslanski skupini Liberalne demokracije Slovenije
   ANTON    (TONE) PARTLJIČ: Če gledamo, kdo je
predsednika Vlade Republike Slovenije mag.    Antona    Ropa na poslansko vprašanje dr. Andreja