Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Antipatrída (1)


ukazano, in ga ponoči pripeljali do    Antipatríde   .