Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Antakya (1)


rimskem cesarstvu, danes pa se imenuje    Antakya    in je v Turčiji.