Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Anquetil (1)


Opustila sta    Anquetila   , kajti njegovo bedasto razmišljanje